Asbestinventarisatie

Van Vleuten Consult BV

Heb ik asbest in mijn gebouw?

Om dit vast te stellen kan Van Vleuten Consult BV een asbestinventarisatie voor u uitvoeren. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, waar de toepassingen zich bevinden en hoe het materiaal verwijderd kan worden. Er zijn verschillende typen asbestinventarisaties te weten:

  • Asbestinventarisatie type A; visuele inspectie van direct waarneembaar asbest;
  • Asbestinventarisatie type B; destructief onderzoek naar niet-direct waarneembaar asbest;
  • Asbestinventarisatie type G; inventarisatie t.b.v. het opstellen van een asbestbeheersplan.

Van Vleuten Consult BV is gecertificeerd conform SC-540 voor het uitvoeren van de bovenstaande asbestinventarisaties. Ook staan onze gecertificeerde medewerkers, DIAs (Deskundig Inventariseerder Asbest SC-560 ) en ADKs (Asbestdeskundige SC-570) voor u klaar om al uw asbestgerelateerde vraagstukken te beantwoorden.


De kosten voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport (type A) bedragen voor een standaard woonhuis of schuur € 350,- (excl. BTW). Indien daarbij asbesthoudende materialen worden aangetroffen dient per soort en toepassing een monster genomen te worden. De prijs voor monstername en analyse bedraagt € 45,- (excl. BTW) per materiaalmonster.

Hoe gaan wij te werk

1
Historisch onderzoek t.b.v. opstellen inventarisatieplan

Bij het verstrekken van de opdracht zal u worden verzocht worden om relevante documenten zoals bouwtekeningen en bestekken beschikbaar te stellen. Met deze documenten zal een asbestinventarisatieplan worden opgesteld waarmee de daadwerkelijke asbestinventarisatie uitgevoerd kan worden.

2
Uitvoeren van een asbestinventarisatie op locatie

Tijdens de asbestinventarisatie worden alle asbesthoudende materialen in het gebouw in kaart gebracht. Hierbij is het van belang dat de inspecteurs toegang hebben tot alle ruimten van het gebouw. De aangetroffen asbestverdachte materialen zullen worden bemonsterd zodat vastgesteld kan worden of het ook daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. De monstername geschiedt op een dusdanige manier dat geen asbestvezels kunnen vrijkomen zodat de ruimten direct na monstername weer betreden kunnen worden.

3
Opstellen asbestinventarisatierapport

Van de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een samenvattend rapport opgesteld met daarin een overzicht van alle bevindingen van de asbestinventarisatie. Met dit asbestinventarisatierapport kunnen de asbesthoudende toepassingen worden gesaneerd.

Onze diensten

Ga naar www.vanvleutenconsult.nl voor meer informatie

Indien gewenst kan na het uitzetten van de opdracht binnen 10 dagen een rapportage worden geleverd.

Indien gewenst kan na het uitvoeren van de veldwerkzaamheden binnen 72 uur een rapportage worden geleverd

Neem contact met ons op voor een verhardingsonderzoek op maat


We kunnen u ontzorgen op het gebied van bodemsanering. Vraag naar een oplossing op maat

Neem contact met ons op voor een waterbodemonderzoek op maat

Een milieuvergunning is maatwerk, vraag ons naar de mogelijkheden

Recente projecten

asbest inventariseren

asbestinventarisatie

asbest in huis

asbest inventarisatie

asbestinventarisatie

Contact

Neem contact op

Voor meer informatie over onze diensten of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier of ons offerteformulier, ook via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Ons kantoor

Adres:
Staarten 23
5281 PK Boxtel
Nederland
Telefoon:
0411 - 63 33 14
Fax:
0411 - 63 17 40

Switch to Contact

Send message

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.